Consultancy

Consultancy

Gaat u aan de slag met jongerenmarketing, bent u een strategie aan het maken om jongeren te bereiken of wilt u een product verkopen aan de jongerenmarkt?

Schakel dan ABYA in. ABYA heeft verschillende jongeren als consultants in haar netwerk. Zij kunnen uw strategie en plan van aanpak ontwikkelen.

Zij zijn erg betrokken bij de doelgroep. Dit komt, doordat zij zelf behoren tot die doelgroep. Zij hebben de perfecte en meest accurate inzichten in de markt. Hierdoor kunnen zij waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken doen binnen deze markt.

Aan de hand van de resultaten van deze marktonderzoeken, starten zij met het ontwikkelen van uw marktbenaderingsstrategie, salesplan of communicatieplan gericht op jongeren.

Wekelijks hebben zij contact met u, om de voortgang te bespreken. Het eindresultaat wordt met u besproken en als gewenst worden vervolgstappen besproken over hoe we de uitvoering het beste kunnen vormgeven.

Als u interesse heeft in deze dienstverlening, neem dan contact met ons op: info@approvedbya