De Hofnar

De Hofnar

Jongeren schuiven aan bij vergaderingen van raden van besturen, directieteams en managers. Zij geven de aanwezigen gevraagd en ongevraagd feedback tijdens de vergaderingen. Dit levert nieuwe en onbevangen inzichten op. Bovendien verschaft dit de mogelijkheid om MET jongeren te praten in plaats van over jongeren.

Hieronder kunt u meer lezen over de functie van de hofnar in het verleden en hoe de functie nu opnieuw ingevuld wordt door ABYA:

De Hofnar in het verleden

De hofnar komt uit de middeleeuwen en hij was:

  • de officiële grappenmaker aan het hof en mocht alles zeggen zonder gestraft te worden;

  • enerzijds onderdeel van de onderste laag van de samenleving, anderzijds in de positie leden en gasten van het hof te doorgronden, te beledigen en voor de gek te houden;

  • in staat om tegen de heersende opvattingen in te gaan;

  • de raadgever van de edellieden. De hofnar werd vaak door hen ingezet, om advies te geven over hoe te communiceren met anderen;

  • de raadgever van de koningen en bestuursleden van het land in de 19e eeuw.

De Hofnar in het heden

De Hofnar van ABYADe hofnar in het heden is de jongere, die aansluit bij vergaderingen van raden van besturen, directieteams en managers. Hij/zij is:

  • de jonge raadgever in het bestuur van een bedrijf. Hij/zij mag alles zeggen en kan niets fout suggereren;

  • enerzijds iemand waarover gesproken wordt en waarvoor men beslissingen neemt en anderzijds iemand die juist mee wilt praten met het bestuur van het bedrijf;

  • in staat om tegen de algemeen aanvaarde strategieën en oplossingen in te gaan en te komen met eigen nieuwe strategieën en oplossingen;

  • inzetbaar als raadgever, om advies te geven over hoe de jongeren te bereiken zijn en hoe met hen om de tafel te komen;

  • raadgever van het management.

Wij herintroduceren de hofnar bij de besturen van organisaties. Vroeger had de hofnar al een belangrijke functie als raadgever, verbinder en uniek persoon. Jongeren nemen deze rol van de hofnar over en laten hun waarden zien aan bedrijven door met hen in gesprek te gaan.

Lees hier meer informatie over het hofnarmodel en hoe u direct om de tafel kunt zitten met jongeren.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0