website analyseDe dienstverlening ‘website analyse’ bestaat uit het analyseren van uw website vanuit het oogpunt van Young Adults. ABYA zal dan uw website op meerdere punten testen, controleren en aangeven waar iets verbeterd kan worden. ABYA gaat te werk met de volgende drie punten; Vindbaarheid, Bruikbaarheid en Snelheid (VBS). Ook let ABYA op de opmaak van de website en of de opmaak wel meegaat met de nieuwe generatie, de digitale generatie.

De Young Adults van ABYA voeren deze dienstverlening uit.  Zij letten dan vooral op punten zoals; Verwerking van de informatie, kwaliteit van de website ( doen links het, knoppen etc.), layout, duur om bepaalde dingen op te zoeken ( bv. “wat doet dit bedrijf”. hoe snel kunnen klanten dit op uw website vinden.), kleine puntjes zoals spelling en grammaticale fouten. De resultaten van die punten worden in een door ABYA samengesteld adviesrapport verwerkt en besproken met de klant.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de dienstverlening? Neem dan contact met ons op: info@approvedbya.nl